ТРЕЋИ САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ДОПУНУ КОДЕКСА ЗА ШТАМПУ БиХ ОДРЕДБАМА ЗА
ON-LINE МЕДИЈЕ
Консултације са представницима мањинских група

Бања Лука, 27-28. мај 2011. године


Радна група за допуну Кодекса за штампу
одредбама за on-line медије одржат ће други састанак 27-28. маја 2011. године у Бања Луци.

Састанку ће присуствовати представници мањинских група, ради консултација о неопходним измјенама Кодекса за штампу одредбама за on-line медије, у контексту правилног извјештавања о овим групама.

Најава догађаја