12.11.2010.

НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛИ У БиХ

Округли сто
„ЕТИКА ИЗВЈЕШТАВАЊА - НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ И ПОРТАЛИ“


петак, 12. новембра/студенога 2010.
Сарајево, хотел Гранд, 10.00-14.30х


Савјет за штампу у БиХ организује Округли сто „Етика извјештавања – новинске агенције и портали“ за уреднике новинских агенција и интернет портала из Босне и Херцеговине, 12. новембра 2010. године у Сарајеву.

Намјера организатора је овим Округлим столом отворити дијалог с уредницима интернет портала и новинских агенција у БиХ, о могућности и видовима сaрадње између овог саморегулацијског тијела и новинских агенција и портала, а у циљу успостављања заједничке платформе за стратегију подизања стандарда етике извјештавања и заштите професионалног новинарства у новим медијима и новинским агенцијама.

Најава догађаја