ODRANA_ZIMSKA_MEDIJSKA_KOLA_ZA_STUDENTE_NOVINARSTVA_IZ_BOSNE_I_HERCEGOVINE_2009.ZIMSKA MEDIJSKA ŠKOLA ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla
Sarajevo, 14-19. prosinca 2009 - hotel Europa


Vijeće za tisak u BiH je održalo četvrtu po redu Zimsku školu za studente novinarstva za 38 studenata sa četiri fakulteta novinarstva koji djeluju u Mostaru, Tuzli, Sarajevu i Banja Luci. Škola novinarstva je održana u hotelu “Evropa”, u periodu od 14. do 19. prosinca 2009. godine.

Pored mogućnosti za druženje sa kolegama sa različitih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, studenti su imali priliku steći nova znanja o etici i profesionalnim standardima novinarstva kroz primjenu medijske samoregulacije u BiH i u Europi, zatim o slobodi uredničke politike i odgovornosti novinarskog izvješćivanja. Studenti su također imali priliku da saznaju mnogo više o odnosu novinarstva i novih medija. Održana su predavanja o tretiranju rodnih sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika u medijima, te o izvješćivanju medija o sudskim predmetima koji se tiču ratnih zločina. Kroz interesantna predavanja domaćih i inostranih predavača, te posebno kroz praktične vježbe primjene novinarske etike po uzoru na rad Žalbene komisije Vijeća za tisak u BiH , studenti su imali priliku primjeniti stečeno znanje o medijskoj samoregulaciji na konkretnim primjerima iz novinarske prakse. Ocjena većine studenata je da su upravo ovi primjeri najbolji način za učenje, jer budućim novinarima, na zanimljiv način, pružaju jasnu predstavu o izazovima koji ih čekaju u budućem radu.
Predavači na Školi etike novinarstva za studente iz BiH, bili su novinari i experti za samoregulaciju iz BiH i Europe, između ostalih, studentima su svoja vlastita iskustva prezentovali: gđa Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica lista „Oslobođenje“, g. Flip Voets, Ombudsman za medije i gen. sekretar Flamanskog Vijeća za tisak Belgije, g. Manfred Protze, novinar agencije „dpa“ i glasnogovornik Vijeća za tisak Njemačke, g. Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmana za medije FBiH i g. Fuad Kovačević, član Žalbene komisije VZT u BiH.
Zanimljivo predavanje o izvješćivanju sa sudova i izvješćivanju o rodnim sadržajima održale su predavačice gđica Merima Husejnović, izvještač sa suda BiH, novinarka BIRNa – Balkanska istraživačka mreža, gđa Ljiljana ZUROVAC, izvršna ravnateljica Vijeća za tisak u BiH i prof.dr Nada Ler-Sofronić, Ravnateljica centra „Žena i društvo“, članica Žalbene komisije Vijeća za tisak u BiH. Gđa Sandra Kasalo - Fazlić, menadžerica za poslove korporacije i komunikaciju JTI kompanije u BiH je održala predavanje ma temu "Etika izvješćivanja o korporacijama“ .

Održavanje Škole omogućili su Njemačko veleposlanstvo u BiH, NED – National Endowment for Democraci i JTI korporacija..


1. Sunčica Šikalo, Fakultet političkih nauka, Sveučilište u Sarajevu
2. Irena Omazić, Fakultet političkih nauka,
Sveučilište u Sarajevu
3. Emina Velagić, Fakultet političkih nauka,
Sveučilište u Sarajevu
4. Rusmir Fazlić, Fakultet političkih nauka,
Sveučilište u Sarajevu
5. Goran Stanek, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Tuzli
6. Mufid Mustafić, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Tuzli
7. Emir Dindić, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Tuzli
8. Armela Ajšić, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Tuzli
9. Latif Mujarić, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Tuzli
10. Omar Okić, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Tuzli
11. Dino Bećirović, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Tuzli
12. Zedin Avdićević, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Tuzli
13. Adrijana Milanković, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Tuzli
14. Manda Pokrajčić, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Mostaru
15. Antonela Marinović, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
16. Zorica Bušić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
17. Antonela Kvesić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
18. Tamara Grahovac, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
19. Dajana Stanišić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
20. Saša Kulukčija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
21. Bojan Kurtović, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
22. Tina Marić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
23. Azra Vila, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
24. Ana Prskalo, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
25. Ana Tomić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
26. Kristina Jogunica, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
27. Danijela Govorko, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
28. Marija Sušac, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
29. Ines Kolobara, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
30. Silva Šunjić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
31. Marko Zelenika, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
32. Milan Stanivuković, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Banja Luci
33. Selena Močević, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Banja Luci
34. Maja Borojević, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Banja Luci
35. Nikolija Bjelica, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Banja Luci
36. Marko Vejić, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Banja Luci
37. Borislav Vukojević, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Banja Luci
38. Danijel Lepir, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Banja Luci

Škola Etike Za Studente Novinarstva BiH