11.05.2011.

 


DRUGI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA TISAK BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE
Konsultacije sa predstavnicima fakulteta novinarstva, građanima, novinarima i političarima

Banja Luka, 10-11. maj 2011. godine

 

Radna grupa za dopunu Kodeksa za tisak odredbama za on-line medije održala je drugi sastanak 10-11. svibnja 2011. godine u Banja Luci. Sastanku su prisustvovali predstavnici fakulteta novinarstva, građani, novinari i političari, a razgovarano je o neophodnim izmjenama Kodeksa za tisak odredbama koje se tiču on-line medija.

Nakon konsultacija sa različitim profesionalnim grupama, prijedlozi izmjena i dopuna Kodeksa za tisak BiH bit će upućeni urednicima tiskanih i on-line medija, te članovima Vijeća za tisak u BiH, na komentare i sugestije, prije finalnog usvajanja.

Vijesti