Priopćenje za javnost sa jedanaeste redovite sjednice Vijeća za tisak
25.02.2004

Sarajevo, 25. veljače 2004.

Vijeće za tisak BiH je 20. veljače 2004. u Fojnici održalo svoju jedanaestu redovitu sjednicu. Sjednici Vijeća su pored ostalih prisustvovala i tri nova člana Vijeća: dr. Fadil Ademović, g. Mladen Bošnjak i gđa. Vildana Selimbegović. Savez novinara BiH je dr. Ademovića delegirao kao predstavnika javnosti, a g. Bošnjaka kao predstavnika medija, zamjenivši dotadašnje predstavnike g. Besima Spahića i g. Daria Novalića. Neovisna unija novinara je na mjesto g. Ivana Lovrenovića delegirala gđu. Selimbegović.

Gost na sjednici Vijeća je bio g. Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmena FBiH za medije, koji je članovima Vijeća prezentirao Zakon o zaštiti od klevete i tužbe koje su dosad pristigle u županijeske sudove FBiH. Konstatirano je da je od oko 200 do sada prispjelih slučajeva, sud donio presudu u samo jednom slučaju. Veliki porast tužbi je jasan indikator kako ugrožavanja ljudskih prava, tako i sve je većeg nepoštivanja profesionalnih standarda od strane medija.

S obzirom da Vijeće za tisak nema niti mandat ni ambicija da se miješa u rad sudova, a svjesni činjenice da u sistemu profesionalne odgovornosti i samoregulacije odgovornost medija mora postojati kako bi se postigli visoki standardi u novinarstvu, Vijeće za tisak podvlači da bi se dosljednim pridržavanjem jedinstvenog Kodeksa za tisak i principa samoregulacije mogli izbjeći mnogi razlozi za ovako veliki broj tužbi pred sudovima.

Vijeće za tisak se zalaže za slobodu tiska ali i štiti građane od zloupotrebe te slobode, dok istovremeno s posebnom pažnjom prati dešavanja koja imaju uticaj na javni interes. Vijeće za tisak Bosne i Hercegovine se zalaže za samoregulaciju tiskanih medija zato jer vjeruje da pravila koja nameće sama profesija imaju više efekta od pravila koje nameće sud, te tako imaju i veći autoritet

Vijeće je raspravljalo o pet primljenih prigovora. Donešene su slijedeće odluke:

1. U slučaju prigovora g. Ibre Omerbašića, voditelja firme “Tešanjaska vrela d.o.o.” na tekst pod naslovom “Sudska presuda u službi mafijaškog reketa” objavljen u magazinu “BH Dani” Vijeće je donijelo slijedeću odluku: Prigovor se odbacuje.

Prigovor se odnosio na komentar nedavnog sudskog spora između dva velika proizvođača mineralne vode u BiH “Tešanjskih vrela” i “Ilidžanskog dijamanta”. Magazin “BH Dani” je objavio reagiranje g. Omerbašića. Međutim u tom tekstu je došlo do greške, koja je bitno mijenjala smisao demantija. Nakon što je g. Omerbašić ukazao “BH Danima” na taj propust, oni su to i objavili. S obzirom da su objavljene obe reakcije podnosioca prigovora Vijeće za tisak smatra da je publikacija postupila sukladno sa Kodeksom za tisak i dobrom novinarskom praksom, čime su ispoštovane odredbe člana 7. Kodeksa za tisak (Mogućnost odgovora).

2. U slučaju prigovora g. Alekse Milojevića, bivšeg ravnatelja “Direkcije za privatizaciju RS”, na tekstove pod naslovom “Pravobranilac potvrdio valjanost ugovora za stan Alekse Milojevića” i “ Aleksa Buha, Velibot Ostojić, Vojislav Maksimović… dobili stanove u RS, vratili u Sarajevu, žive u Beogradu” objavljen u listu “Nezavisne novine” Vijeće je donijelo slijedeću odluku: Prigovor se odbacuje.

Podnosilac prigovora je uputio demanti redakciji “Nezavisnih novina” koji je objavljen u jednom od narednih izdanja. Međutim g. Milojević je bio nezadovoljan odgovorom uredništva koji je objavljen skupa sa njegovim demantijem, nakon čega upućuje drugo svoje reagiranje redakciji, koje nije obajvljeno jer obiluje uvredama i njime se nije obratio publikaciji, već uposleniku “Nezavisnih novina”. Sukladno stavu b. člana 8. Statuta Vijeća za tisak “prigovori protiv novinara pojedinaca neće biti prihvaćeni. Prigovori će biti prihvaćeni samo u slučaju da su usmjereni na izdanje u cjelini”. Vijeće smatra da je uredništvo “Nezavisnih novina” postupilo sukladno sa članom 7. Kodeksa za tisak objavivši prvo reagiranje.

3. U slučaju prigovora g. Milenka Brkića, na tekst pod naslovom “Između smijeha i plača” objavljen u listu “Nezavisne novine” Vijeće je donijelo slijedeću odluku: Prigovor se odbija.

Vijeće smatra da je redakcija “Nezavisnih novina” ispoštovala odredbe Kodeksa za tisak jer se obratila podnosiocu prigovora da objavi svoje regiranje što je g. Brkić odbio. Pored obraćanaj Vijeću, g. Brkić je podnio i prijavu nadležnom sudu . Obzirom da se podnosilac prigovora već pozvao na zakonske mjere protiv publikacije u pitanju, Vijeće smatra da bi donošenje bilo kakve odluke, u ovom trenutku, moglo uticati na odluku suda. Sukladno odredbama Žalbene procedure, Vijeće nema pravo da mijenja sudske instance, stoga i ne razmatra žalbe koje su već predmetom suda.

4. U slučaju prigovora g. Sanjina Bećiragića, novinara FTV, na tekst pod naslovom “Po instrukcijama Avaza Sanjin Bećiragić pokušao diskreditirati Magazin 60 minuta” objavljen u magazinu “Slobodna Bosna” Vijeće je donijelo slijedeću odluku: Prigovor se vraća podnosiocu žalbe kao i publikaciji o kojoj je riječ na dodatni pokušaj medijacije.

Vijeće smatra da g. Sanjin Bećiragić treba, u roku od 15 dana, od dana prijema ove odluke, uputiti magazinu “Sloboda Bosna” demanti napisan primjerenim jezikom i ne veći od objavljenog članka, a “Slobodna Bosna”, treba također u roku od 15 dana, nakon prijema njegovog demantija, a u skladu članom 7. Kodeksa za tisak, taj demanti i objaviti.

5. U slučaju prigovora g. Sulejmana Dedića, na tekst pod naslovom “Lišen slobode pedofil iz Dobrinje”objavljen u listu “Dnevni avaz” Vijeće je donijelo slijedeću odluku: Prigovor se odbija.

Na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni žalbene procedure, Vijeće za tisak ne razmatra prigovore koji ne spadaju o vremenski okvir u kojem oštećena strana može podnijeti prigovor zbog sadržaja objavljenih u tiskanim medijima (tri mjeseca od dana objavljivanja sadržaja u tiskanim medijima). Obzirom da se u ovom slučaju radi o tekstu koji je objavljen prije tri godine, Vijeće za tisak nije u mogućnosti razmatrati prigovor. Konstatirano je da je podnosiocu prigovora redakcija “Dnevnog avaza” pružila priliku za odgovor, objavivši tekst i dio faksimila upućenog glavnom i odgovornom uredniku, i to u periodu kada je ovaj slučaj bio aktuelan.

Vijeće za tisak će svoj slijedeći sastanak održati u travnju u Mostaru.

Detaljnije informacije o svakom pojedinačnom slučaju možete dobiti u Tajništvu Vijeća za tisak (Dženetića čikma 2, Sarajevo; tel/fax: 033 272 270/272) odnosno na web-strani Vijeća za tisak www.vzs.ba

-kraj-

Tajništvo Vijeća za tisak

Reagiranja I Priopćenja Za Javnost