12.10.2005

Nulta stopa poreza neophodna je za zaštitu tiskanih medija i izdavača, kao i osnovnog prava građana BiH na slobodu izražavanja, informiranja, obrazovanja...

Na posljednjoj sjednici Vijeća za tisak Bosne i Hercegovine, članovi Vijeća izrazili su nezadovoljstvo Prijedlogom Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, uvođenjem jedinstvene poreske stope, PDV-a, od 17% na sve proizvode, uključujući i izdavaštvo i tisak. Usvajanje i provođenje ovakvoga Zakona, imalo bi negativne posljedice po rad i opstanak novinskih kuća i izdavača u Bosni i Hercegovini. Žalosno je čuti da se o gašenju nekih novinskih i izdavačkih kuća u našoj zemlji, već sada otvoreno govori kao o neminovnosti i prirodnom slijedu uvođenja jedinstvene poreske stope.

Vijeće za tisak BiH apelira da se, dok je to još uvijek moguće, predvidi nulta stopa poreza za printane medije i izdavače, budući je to jedina realna mogućnost njihovoga opstanka.

Insistiranje na jedinstvenoj poreskoj stopi, uključujući tisak i izdavače, nelogična je i neshvatljiva u trenutku nastojanja BiH da konačno, primjerom susjednih zemalja regiona, krene u susret Europskoj Uniji. Ukoliko je zbilja interes Bosne i Hercegovine priključenje Europskoj Uniji, onda je i kod uvođenja poreza na dodatnu vrijednost, neophodno pratiti principe i pravila djelovanja europskih zemalja, posebno kada su u pitanju mediji i izdavaštvo. Mnoge europske zemlje uopšte ne primjenjuju PDV na printane medije, a ako to i čine, taj porez je puno manji od predloženog bh poreza od 17%, bez obzira na puno veći standard života zemalja EU u odnosu na BiH.

Vijeće za tisak Bosne i Hercegovine poziva sve relevantne institucije u zemlji, da prepoznaju važnost uvođenja PDV-a s nultom stopom poreza za tisak i izdavaštvo, i tako omogući njihov nesmetani daljnji rad, u ime prava bosanskohercegovačkih građana na slobodu informiranja, slobodu izražavanja i obrazovanja.

 

 

Reagiranja I Priopćenja Za Javnost