21.04.2008

Vijeće za tisak u Bosni i Hercegovini
i
Udruga izdavača dnevnih novina i časopisa u BiH - PRESA

 

UPUĆUJU  REAGIRANJE

Vijeće za tisak u Bosni i Hercegovini i Udruga izdavača dnevnih novina i časopisa u BiH - PRESA, izražavaju najozbiljniju zabrinutost zbog sve češćih fizičkih napada na novinare, uskraćivanja informacija i generalnog stvaranja negativne atmosfere u BiH prema medijima i novinarima, stvarajući tako pogodno tlo za divljačke istupe pojedinaca prema novinarima i drugim medijskim radnicima koji na terenu obavljaju svoj posao.

Podizanje profesionalnih standarda medijskog izvješćavanja i medijska odgovornost prema javnosti ne mogu biti ostvareni bez potpunog razumijevanja principa slobode izvješćavanja, uloge medija u demokratskom društvu i odgovornosti javnih ličnosti prema javnosti kojoj su obavezni da služe.


Krajnje je žalosno i bijedno silničko ponašanje zastupnika  u Parlamentarnoj Skupštini BiH i člana županijskog odbora Stranke za BiH u Bihaću, Sadika Bahtića, koji je nedavno fizički napao novinare i onemugoćio im obavljanje njihovog posla.

Vijeće za tisak u BiH i Udruga izdavača dnevnih novina i časopisa u BiH - PRESA, upućuju najoštriju osudu ovom agresivnom i krajnje primitivnom postupku. Fizičkim i verbalnim nasiljem, zabraniti izvješćavanje sa press konferencije Stranke za BiH ekipi emisije "60 minuta" FTV i novinaru magazina "Slobodna Bosna", Avdi Avdiću, Mirsadu Fazliću i Refiku Vejsiloviću, dio su diktatorskih shema koje nikada ne bi smjele da se dogode u zemlji koja razvija demokraciju.

Divljački i osioni postupak ovog političara, koji na žalost nije prvi u odnosu na novinare, zahtjeva hitnu intervenciju i konačno zaustavljanje takvog nasilničkog ponašanja. Objašnjenje da je do napada na novinare i zabranu njihovog prisustvovanja press konferenciji, te njihovo izbacivanje iz prostorija došlo zato što "nisu bili najavljeni", apsolutno je neprihvatljivo i ukazuje na potpuno nerazumjevanje uloge medija, slobode izvješćavanja i prava građana da znaju i da budu informirani o radu onih koje su izabrali.

Postupak Sadika Bahtića, člana Parlamentarne Skupštine u BiH, nikako nije u skladu s djelovanjem javne osobe od koje se očekuje da svojim radom u interesu javnosti i građana, doprinosi razvoju demokracije, a javna pozicija na kojoj se nalazi obavezuje ga da uvijek bude na raspolaganju medijima u davanju relevantnih informacija za građane ove zemlje.

Postupci poput ovog od zastupnika stranke za BiH u Zastupničkom domu PSBiH sramota su za ovu stranku, kao što su sramota za Bosnu i Hercegovinu. Sramota je za BiH, koja je među prvim post-komunističkim zemljama počela primjenjivati demokratske strandarde slobode medijskog izvješćavanja i slobode pristupa informacijama, da je pojedinci ovako primitivnim i nasilničkim postupcima, povlače unatrag u neznanje, strah i represiju, i time stavljaju na posljednje mjesto u odnosu na sve druge zemlje u regionu.
U interesu je svih odgovornih u BiH da reagiraju najhitnije prema ovakvim osobama i daju mjesto onima koji zbilja žele razvoj demokracije i dobrobit narodu Bosni i Hercegovine.


Vijeće za tisak u Bosni i Hercegovini i Udruga izdavača dnevnih novina i časopisa u BiH - PRESA, uputit će ove informacije organizacijama koje se bave zaštitom slobode informiranja u Europi - Alijansi neovisnih Vijeća za tisak Europe AIPCE, Svjetskoj Asocijaciji novinskih izdavača, Europskoj Asocijaciji glavnih i odgovornih urednika, Internacionalnoj Federaciji novinara - IFJ, OSCE-u u Beču, kao i Vijeću Europe u Strazburu, tražeći njihovo mišljenje i intervenciju u cilju zaštite novinara i slobodnog izvješćavanja u Bosni i Hercegovini.


Upravni odbor Vijeća za tisak u Bosni i Hercegovini
Udruga izdavača dnevnih novina i časopisa u BiH - PRESA

 

Sarajevo, 21.04.2008.

Reagiranja I Priopćenja Za Javnost