INTERNACIONALNA KONFERENCIJA

"IZAZOVI ZA ON-LINE MEDIJE U JIE"
 

Sarajevo, 15. – 16. marta 2012. godine

 

Internacionalna konferencija o izazovima za on-line medije i portale koji imaju štampani mediji za svoja elektronska izdanja novina, bit će održan u Sarajevu, od 15. do 16. marta 2012. godine.

Učesnici će biti novinari i urednici on-line medija, štampanih medija i agencija iz BiH i regiona, te predstavnici Vijeća-Savjeta za štampu iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.

Namjera organizatora je omogućiti razmjenu iskustava kolegama iz BiH i regiona, te članovima Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe, AIPCE, o etici i načinu izvještavanja on-line medija, kao i načinu reguliranja komentara posjetitelja. Također, važna tema će biti zaštita autorskih prava kod preuzimanja originalnih tekstova iz agencija štampanih ili on-line medija, od strane drugih medija.

Partner Vijeća za štampu u BiH u realizaciji ovog projekta je Konrad Adenauer Stiftung, Media Program za Jugoistočnu Evropu.

Najava Događaja