TREĆI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA TISAK BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE
Konsultacije sa predstavnicima manjinskih grupa

Banja Luka, 27-28. svibnja 2011. godine

 

Radna grupa za dopunu Kodeksa za tisak odredbama za on-line medije održat će drugi sastanak 27-28. svibnja 2011. godine u Banja Luci.

Sastanku će prisustvovati predstavnici manjinskih grupa, radi konsultacija o neophodnim izmjenama Kodeksa za tisak odredbama za on-line medije, u kontekstu pravilnog izvješćivanja o ovim grupama.

Najava Događaja