OESS MISIJA U BOSNI I HERCEGOVINI


SMJERNICE ZA MEDIJE U OPHOĐENJU SA POLICIJOMI policija i mediji imaju legitimne, profesionalne ciljeve i zadatke koje moraju poštivati i cijeniti da bi se postigla uspješna i uzajamno korisna radna suradnja.

I policija i mediji se moraju ponašati sukladno zakonu.

1. Novinari trebaju biti spremni otkriti svoj identitet u službenom kontaktu s policijom.

2. Novinari trebaju sa sobom nositi novinarsku karticu tjekom obavljanja profesionalnih dužnosti. Obično je dovoljna kartica s imenom, fotografijom, te nazivom, adresom, logom i pečatom medija.

3. Novinari trebaju poštovati policijske procedure kada prilaze mjestima s ograničenim pristupom.

4. Od novinara se može zahtijevati da od policije ili drugih nadležnih organa traže dopuštenje za pristup posebnim mjestima (npr. mjesto zločina ili sigurnosni uređaji), i mogu biti podvrgnuti posebnim organičenjima ponašanja (npr. bez fotografiranja). U najgorem slučaju, uvjeti pristupa se trebaju unaprijed utvrditi.

5. Novinari se trebaju pridržavati Kodeksa za tisak u obavljanju svojih profesionalnih zadataka, uključujući i slučajeve gdje je upletena policija.

6. Novinari trebaju posebno paziti da istinito izvješćavaju, i da izbjegavaju namjerno i svjesno objavljivanje netočne, iskrivljene ili varljive informacije. Novinari trebaju izbjegavati namjerno ili svjesno objavljivanje materijala koji će ugroziti policijski rad i/ili istragu.

7. Novinari imaju obavezu štititi povjerljive izvore informacija ukoliko budu predmet policijskog ispitivanja. Novinari, kao i građani, imaju pravo angažirati odvjetnika, tjekom policijskog ispitivanja.

8. Novinari snose odgovornost u slučaju otkrivanja identiteta žrtve nasilja. Identitet djece ispod 18 godina, bile to žrtve ili počinioci krivičnog djela, se treba čuvati dok policija ne otkrije imena. Identitet žrtava zločina počinjenog iz mržnje, a naročito žrtava silovanja, se ne smije otkriti bez žrtvinog dopuštenja. Identitet preminulih žrtava se smije otkriti tek kada se dobije dopuštenje od uže porodice, ili nakon formalne identifikacije.

9. Ukoliko se od novinara traži da preda materijale koje je napravio legitimnim novinarskim putem, oni mogu tražiti ovlaštenje na uvid. Ukoliko policija posjeduje ovlaštenje, tada mogu privremeno oduzeti materijale koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Ovi materijali se moraju predati Sudu na čuvanje, ili čuvanje na neki dugi način utvrđen sudom. U svakom slučaju, taj materijal se ne bi trebao upotrebljavati za izvješćavanje, dok se ne dobije pravno mišljenje.

10. Novinari se pozivaju da sve slučajeve prijetnji, zlostavljanja, i/ili zastrašivanja prijave policiji, IPTF, OESS, da bi ih oni mogli riješiti ili vršiti monitoring.

 

Smjernice za medije u ophođenju s policijom